Gizlilik & Rezervasyon

Satış Sözleşmesi

Rezervasyon ve Tur Satış Sözleşmesi

İşbu hizmet satış sözleşmesi, Kamp Ateşi Turizm Ltd. Şti. (bu sözleşmede bundan sonra (Kamp Ateşi Turizm olarak anılacaktır) ile aşağıda adı ve adresi bulunan katılımcı (bu sözleşmede bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında imzalandıktan itibaren taraflarca kabul edilmiş olur ve yürürlüğe girer.

1. Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri:

1.1 Kamp Ateşi Turizm ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, Kamp Ateşi Turizm'in Müşteri ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak, turda yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.2 Ayrıntılı tur programında Kamp Ateşi Turizm tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket ve dönüş saat ve tarihleri, ziyaret güzergâhları, ulaşım araçları cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dâhil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir.

1.3 Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve Müşteri işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur.

1.4 Kamp Ateşi Turizm ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerisinde kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında gerekli gördüğü takdirde Müşteri'nin avantajına olacak şekilde değiştirebilir.

2. Rezervasyon ve Ödeme Koşulları:

2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve Kamp Ateşi Turizm tarafından Müşteriye sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının Müşteri tarafından okunması, doldurulması, imzalanması, ön ödemenin zamanında yapılması ve Düş Patikası yetkilisinin onaylamasıyla ile gerçeklik ve kesinlik kazanır.

2.2 Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur. Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Müşteri'dir, Kamp Ateşi Turizm hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3 İki kişilik odada tek kişi kalmak isteyerek rezervasyon yaptıran Müşteri için istekleri doğrultusunda bir oda arkadaşı, turun hareket tarihinden 15 gün öncesine kadar bulunamadığı takdirde Müşteri, tek kişi farkını ödemek ya da geziyi iptal ettirmek zorunda kalır.

2.4 İki kişilik odada kalmak isteyen ve oda arkadaşı da bulunan bir Müşteri herhangi bir zamanda turunu iptal ettiği takdirde, diğer kişi single oda farkını ödemeyi kabul etmezse turunu iptal eden Müşteri'nin iade hakkı olsa bile single oda farkı Müşteri iade tutarından düşülür.

2.5 Ön ödeme, ara ödeme ve son ödemelerin tarihleri, tutarları, ödeme imkanları ve gecikme cezaları her ayrıntılı tur programında, ayrı ayrı belirtilir.

2.6 Ödemeler döviz yerine Türk Lirası (TL) olarak ödenmek istendiğinde o günün TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.

2.7 Müşteri'nin banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları Müşteri' ye aittir. Kamp Ateşi Turizm’in hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır.

2.8 Ön ödemenin yapıldığı tarihten turun hareket tarihine kadar gerçekleşebilecek yakıt, havaalanı vergisi, KDV, gidilecek ülke ve şehirlerdeki özel vergiler ile turizm hizmetlerini ilgilendiren her türlü ücret, harç ve vergilerdeki değişiklikler tur ücretlerine yansıtılır.

2.9 Kamp Ateşi Turizm, Müşteri için zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Müşteri, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının poliçe koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak Kamp Ateşi Turizm'in yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez.

3. Zorunlu Değişiklikler ve Bunlardan Kaynaklanan Tur İptalleri:

3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan...vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması...vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina...vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, Kamp Ateşi Turizm’in kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Kamp Ateşi Turizm sorumlu olamayacağı gibi, Kamp Ateşi Turizm bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Kamp Ateşi Turizm maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Kamp Ateşi Turizm bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

3.2 Kamp Ateşi Turizm ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından Kamp Ateşi Turizm sorumlu tutulamaz ve Kamp Ateşi Turizm maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, rötar veya iptalden Kamp Ateşi Turizm sorumlu tutulamaz. Müşteri, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

4. Kamp Ateşi Turizm ve Müşteri'nin Kusurları:

4.1 Kamp Ateşi Turizm, işbu sözleşmenin 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında Kamp Ateşi Turizm’den kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü müşteriye iade etmeyi taahhüt eder.

4.2 Müşteri, tur içinde belirtilen herhangi bir hizmeti alamadığını belgelediği takdirde turun ilgili kısmının ücreti Kamp Ateşi Turizm tarafından müşteriye iade edilir. Ancak, Müşteri şikayetini tur sırasında belgeleyerek bildirmediği takdirde iade veya tazminat hakkını kaybeder. Tur sonrasında yapılan şikayet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz.

4.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, Kamp Ateşi Turizm’e zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur, Kamp Ateşi Turizm sorumlu tutulamaz. Bu durumda Kamp Ateşi Turizm, işbu sözleşmeyi ve Müşteri'nin tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

4.4 Müşteri, Kamp Ateşi Turizm’e sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Kamp Ateşi Turizm, tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, Müşteri'nin herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Müşteri'nin bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, göz altına alınması durumundan Müşteri sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.5 Müşteri, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Müşteri, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde Kamp Ateşi Turizm’i sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.6 Müşterinin kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılması, belirtilen otelde kalmak istememesi sebeplerinden dolayı Kamp Ateşi Turizm sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

4.7 Müşteri kendi sağlık problemlerinden dolayı Kamp Ateşi Turizm’i sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve kondisyon durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

4.8 Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara Müşteri'den gelen maddi hasar ve zararlardan Müşteri sorumludur, Kamp Ateşi Turizm hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

4.9 Tur ücretine dahil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dahil olmayan valiz taşımalarından müşteri sorumludur. Havaalanlarında sorulan bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatından müşteri sorumludur.

4.10 Bagajın havaalanlarında hasara uğraması veya kaybolmasından Kamp Ateşi Turizm sorumlu değildir. Kamp Ateşi Turizm bagajın bulunması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunur, bagajın verilen adrese gelmesini takip eder ve Müşteri'nin sigorta ve havayolu ile iletişime geçmesinde aracı olur.

4.11 Ayrıntılı tur programında belirtilen tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama Müşteri' ye aittir ve ödemekle yükümlüdür.

4.12 Müşteri tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı Kamp Ateşi Turizm’i sorumlu tutamaz.

4.13 Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan ya da bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Müşteri sorumludur.

4.14 Müşteri, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekânların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Müşteri, Kamp Ateşi Turizm’e ve diğer Müşterilere karşı sorumludur.

5. Anlaşmazlık:

İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir. İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Kamp Ateşi Turizm’in kayıtları kesin delil sayılacaktır.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tura katılım formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul (merkez) mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

Kamp Ateşi Turizm İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.